Lås och säkerhet för alla dörrar

ASSA utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för alla typer av dörrar och dörrmiljöer. Vi erbjuder även larm kopplat till vårt passersystem ASSA ARX. Vi har helt enkelt allt som en komplett dörrlösning behöver.

Larm i ASSA ARX

Larm i ARX är nu certifierad som en intygad produkt av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering enligt SSF 1014, utgåva 4, för larmklass ¾.

ASSA ARX är sedan tidigare marknadsledande inom passersystem i Sverige och tar nu steget fullt ut från att vara ett passersystem, till att bli ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll, godkänt för larmklass 3/4.

Läs mer här.