8765

Beskrivning

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Användningsområde

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Egenskaper
  • Dorndjupsutförande 50/70 mm
  • Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, utgåva 4 TR29 
  • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
  • Med tryckesfall och regel
  • Härdad och tvångsstyrd regel
  • Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
  • Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
  • Kan erhållas med inbyggs mikrobrytare

Modullås finns också i ett Heavy Duty (HD) utförande, för tuffare miljöer. Heavy Duty låsen har stolpe i rostfritt stål och kraftigare tryckroddarfjäder bland annat för att klara tyngre trycken

Funktion
  • Regeln låses ut och in men nyckel eller vred
  • Tryckesfallen dras in med trycke

Artikelnummer

Artikel Beskrivning
469105163013
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 013
469105163054
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 054
469105163057
LÅSHUS 8765/50 SYM
Ytbehandling: 057
469105163062
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 062
469105165013
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 013
469105165054
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 054
469105165057
LÅSHUS 8765/50 SYM
Ytbehandling: 057
469105165062
LÅSHUS 8765/50 SYM 20-P
Ytbehandling: 062

Ladda ner