Dörrtrycken

Dörrtryckets design berikar och samspelar med såväl dörrens som den omgivande inredningens karaktär. Designen är viktig för det övergripande intrycket, men lika viktigt är att tryckets utformning känns behagligt i handen samt att kvalitén är hög så att det håller för ett stort antal öppningar och stängningar. Assas sortiment av dörrtrycken är utformade av framstående designers. De olika serierna består av såväl enkla funktionella trycken som trycken inspirerade av olika historiska perioder. Gamla stilar har kombinerats med modernt tänkande.

Lås och säkerhet för alla dörrar

Vilken dörrmiljö behöver du säkra? Innerdörrar kräver inte lika hög säkerhetsnivå som en ytterdörr. En entrédörr till företaget kanske behöver dörrautomatik. Bekvämlighet är viktigt vid öppning och låsning vid altandörrar eller fönster, eller kanske vid personalutrymmet. Då passar våra kodlås Codehandle bra. Det finns både som fönsterlås och dörrlås. Behöver du ett larm kopplat till ditt passersystem erbjuder vi nu det i ASSA ARX. Vi har helt enkelt allt som en komplett dörrlösning behöver. Från gångjärn, dörrhandtag, dörrstängare och system för nyckelkontroll. Välj ASSA-produkter för en driftssäker och hållbar dörrmiljö.

ASSAs Minikatalog

Ladda ner ASSAs Minikatalog för en komplett översikt av våra produkter

ASSA Minikatalog 2009 del 1 sid 1-401

ASSA Minikatalog 2009 del 2 sid 402-740