Dörrtrycken

Dörrtryckets design berikar och samspelar med såväl dörrens som den omgivande inredningens karaktär. Designen är viktig för det övergripande intrycket, men lika viktigt är att tryckets utformning känns behagligt i handen samt att kvalitén är hög så att det håller för ett stort antal öppningar och stängningar.

ASSAs sortiment av dörrtrycken är utformade av framstående designers. De olika serierna består av såväl enkla funktionella trycken som trycken inspirerade av olika historiska perioder. Gamla stilar har kombinerats med modernt tänkande.

Katalog om ASSAs trycken