ASSA dp CLIQ

Användningsområde ASSA CLIQ-teknologi används för ett effektivt skalskydd off-line och till dörrar där systemansvarig önskar en registrerad och styrd säkerhet. Tekniken möjliggör att elektroniskt ge behörighet för enskilda och/eller grupper av nycklar. Ett låssystem med CLIQ-funktion ger därför samma höga säkerhet som mekaniska ASSA dp cylindrar men med en utvecklad elektronisk flexibilitet och säkerhet. Integrering i mekaniskt låssystem Används ett mekaniskt låssystem med patenterad ASSA dp-teknologi kan CLIQ-funktionen integreras i en eller flera dörrar utan att behöva byta resten av låssystemet. Låssystemet förblir intakt och nycklarna fungerar i de mekaniska cylindrarna. Egenskaper ASSA CLIQ ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Systemet integreras enkelt till de dörrar som kräver säkerhet Off-line. CLIQ består av en högsäkerhetscylinder med mekanisk och elektronisk blockering. Nyckeln består av patenterad mekanisk kod och en unik elektronisk kod. Information som finns i nyckeln överförs via en kontaktskena för att godkännas och registreras i cylindern. Funktion CLIQ-funktionen består av programmerbara elektronik enheter som inte kräver kabeldragning då enheterna strömförsörjs via nyckelns batteri. I ett låssystem med CLIQ-funktion kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras. Cylindern har ett chip med minne, processor och drivkrets inbyggt. Nyckeln har motsvarande chip placerat i nyckelns grepp. Den inprogrammerade elektroniska koden i nyckeln samverkar med cylinderns elektronik och inbyggda motor. All information är skyddad med DES-kryptering. Det innebär en säker digital kommunikation mellan nycklar, cylindrar och programmeringsenheter. Nycklar med CLIQ-funktion har motsvarande mekaniska koder som ASSA dp-nycklar. De mekaniska kombinationerna och de elektroniska koderna samverkar med varandra och ger tillsammans en mycket hög säkerhet med stor flexibilitet. PC-mjukvara, ASSA Performer Nycklar och cylindrar har digital märkning för en enkel PC-administration. Alla nycklar som ingår i systemet ges behörighet med en speciell mjukvara, ASSA Performer. För att programmera och driftsätta cylindrar används objektets Set-up nyckel. Set-up nyckeln används även för anpassning av behörigheter och utläsning av historik.

ASSAs Minikatalog

Ladda ner ASSAs Minikatalog för en komplett översikt av våra produkter

ASSA Minikatalog, del 1 sid 1-401

ASSA Minikatalog, del 2 sid 402-740