Låssystem

dp CLIQ

Användningsområde

ASSA CLIQ-teknologi används för ett effektivt skalskydd off-line och till dörrar där systemansvarig önskar en registrerad och styrd säkerhet. Tekniken möjliggör att elektroniskt ge behörighet för enskilda och/eller grupper av nycklar. Ett låssystem med CLIQ-funktion ger därför samma höga säkerhet som mekaniska ASSA dp cylindrar men med en utvecklad elektronisk flexibilitet och säkerhet.

Integrering i mekaniskt låssystem

Används ett mekaniskt låssystem med patenterad ASSA dp-teknologi kan CLIQ-funktionen integreras i en eller flera dörrar utan att behöva byta resten av låssystemet. Låssystemet förblir intakt och nycklarna fungerar i de mekaniska cylindrarna.Egenskaper

ASSA CLIQ ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Systemet integreras enkelt till de dörrar som kräver säkerhet Off-line. CLIQ består av en högsäkerhetscylinder med mekanisk och elektronisk blockering. Nyckeln består av patenterad mekanisk kod och en unik elektronisk kod. Information som finns i nyckeln överförs via en kontaktskena för att godkännas och registreras i cylindern.

Funktion

CLIQ-funktionen består av programmerbara elektronik enheter som inte kräver kabeldragning då enheterna strömförsörjs via nyckelns batteri. I ett låssystem med CLIQ-funktion kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras. Cylindern har ett chip med minne, processor och drivkrets inbyggt. Nyckeln har motsvarande chip placerat i nyckelns grepp. Den inprogrammerade elektroniska koden i nyckeln samverkar med cylinderns elektronik och inbyggda motor. All information är skyddad med DES-kryptering. Det innebär en säker digital kommunikation mellan nycklar, cylindrar och programmeringsenheter. Nycklar med CLIQ-funktion har motsvarande mekaniska koder som ASSA dp-nycklar. De mekaniska kombinationerna och de elektroniska koderna samverkar med varandra och ger tillsammans en mycket hög säkerhet med stor flexibilitet.

PC-mjukvara, ASSA Performer

Nycklar och cylindrar har digital märkning för en enkel PC-administration. Alla nycklar som ingår i systemet ges behörighet med en speciell mjukvara, ASSA Performer. För att programmera och driftsätta cylindrar används objektets Set-up nyckel. Set-up nyckeln används även för anpassning av behörigheter och utläsning av historik.

CLIQ Remote

CLIQ Remote är en elektromekanisk cylinder med ytterligare en nivå av säkerhet och flexibilitet.

En stor fördel med CLIQ Remote är distansfunktionen. Med detta låssystem kan tillträde och behörighet förändras på avstånd.

Läs mer om CLIQ Remote här.