Larm i ARX Försäljning & support

För beställning av Larm i ARX produkter gäller följande

Hårdvara för Larm i ARX

9016III MIO6-6, 9016III MIO-Slave, SIO 12-3, 530IIISIO 6-4, MIO-LIF01, LCUIII-BS01, SIO/DACIII-BS02.

Krav på att företaget är Certifierad ARX Partner. Kravet gäller de första 6 månaderna och därefter tar vi ett nytt beslut

Ingångslicenser för Larm i ARX

Krav på att det beställande företaget är Certifierad ARX Partner och har Certifierad ARX-tekniker som har genomfört Larm i ARX-utbildning

Support

För att få support av ASSA på Larm i ARX gäller att teknikern är Certifierad ARX-tekniker och har genomfört Larm i ARX-utbildning