Godkända regellås

Låshus för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. Kan ingå i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

ASSAs Minikatalog

Ladda ner ASSAs Minikatalog för en komplett översikt av våra produkter

ASSA Minikatalog, del 1 sid 1-401

ASSA Minikatalog, del 2 sid 402-740