Godkända regellås

Låshus för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar.
Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3.
Kan ingå i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låshus 2000

Låshus 2000

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, läge…

Låshus 7787

Låshus 7787

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, in…

Låshus 8765

Låshus 8765

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, in…

Låshus 9787

Låshus 9787

Låshus för entrédörrar, skjut- och pendeldörrar försedda …

Låshus 9788

Låshus 9788

Låshus för entrédörrar och pendeldörrar försedda med drag…