Godkända regellås

Låshus för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. Kan ingå i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.