Låshus 811C-35

Låshus 811C-35
Låshus 811C-35
Låshus 811C-35
Låshus 811C-35

Användningsområde

ASSA Connect motorlås 811C-35 är anpassat för dörrar med ASSA Connect smalprofilurtag. Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. elslutbleck  

Funktion

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ASSA Connect motorlås 811C-35 kan användas i dörrar med dörrautomatik. ASSA 811C-35 är en Hi-O-enhet som kan anslutas till en Hi-O-buss, men kan även användas som traditionellt motorlås och då anslutas till enheter som inte är Hi-O-enheter.

Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Vid användning av ASSA 811C i system utan Hi-O-buss krävs en styrenhet (DAC564) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. 

Egenskaper

• Öppningshastighet under 1/3 sekund 
• Låset kan alltid öppnas med nyckel/vred 
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet) 
• Kan kombineras med andra Hi-O-enheter utan styrenhet, t.ex. daglås, dörrautomatik, kortläsare

Styrenheten DAC564

 Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-O-buss, t.ex. passer- eller larmsystem 
• Kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss 
• Kräver styrsignaler från överordnat system för att man- övrera motorlåset 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status 
• Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare (magnetkontakt) 
• Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag/ natt kombination bildas 
• Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning 
• Ansluts till spänningsmatning 
• Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset 
• Om DAC564 integreras med ARX passersystem skapas en totalintegrerad lösning med stor flexibilitet

Tekniska data

• Spänning:  24 VAC / VDC ± 15% 
• Strömförbrukning:  vila 150 mA, max 400 mA (0,1 sek) 
• Reläer:  Enpoligt växlande max. 50 VDC,1A 
•Anslutningskabel:  EA226 10m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 50 m 
•Dörrspringa:  max. 6 mm

Miljökrav

•Motorlås:  Temp - 25 °C - + 70 °C 
•Styrenhet:  Temp + 5 °C - + 40 °C, 20 - 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com