LDC inkl Wallox E

LDC inkl Wallox E

Off line väggmonterad smart card läsare med delat montage och larmstyrning

TimeLox TC Wallox E LDC är en externt strömförsörjd väggmonterad kortläsare för montering utomhus, men kan även monteras på innerdörrar med krav på hög säkerhet eller larmstyrning. TC Wallox E kan styra motorlås, elslutbleck eller dörrautomatik. Från insidan kan dörren öppnas via öppnaknapp eller kortläsare. Lysdioder visar status på låsning samt larm.

TC Wallox E LDC består av en läsare som placeras på utsidan och en kontrollenhet LDC (Local Dorr Control) som placeras på den "säkra" sidan (en kontrollenhet/kortläsare). Funktionerna är beroende av vilket larm som installeras. Kontakta vår tekniska support för korrekt information.

TC Wallox E LDC kan beställas med eller utan knappsats. Knappsatsen är belyst.

TC Wallox E LDC läser information om tillträde, tider etc som programmerats på TimeLox TC smart card. Tillträde, tidschema, giltighetstid och övriga uppgifter programmeras individuellt på korten via TC programvara i PC. Den kan även läsa magnetkort för te.x. besökare.

TC Wallox E LDC lagrar senaste 2000 händelser såsom inpassage, försök till inpassage och felmeddelande. Vilka händelser som ska sparas bestäms i programvaran vid systemuppsättning. Samtidigt skriver kortläsaren tillbaka på smart card att dörren öppnats eller att försök att öppna har gjorts.

Driftsättning sker med TC handterminal men kan även göras med ett smart card.

Ingångar kontrollenhet
Öppnaknapp
Dörrkontakt
Larm till
Larm driftklart

Utgångar kontrollenhet
Elslutbleck/motorlås
Externt förlarm
Lokal larmförbikoppling/Larmstyrning

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com