Programvaror

ASSA beräknar och administrerar låssystem i ett egenutvecklat datasystem med tillhörande interna säkerhetsrutiner. Detta garanterar optimal säkerhet under såväl beräkning som produktion av låssystemet. Databasen innehåller alla upplysningar om det enskilda låssystemet.Alla rättningar eller ändringar som meddelas ASSA registreras, så att snabb och korrekt information kan lämnas. ASSAs PC-program för administration av låssystem heter ASSA Performer och ASSA Security Master. Vi erbjuder även fjärrstyrning med hjälp online. Målet med våra program är att uppnå väl fungerande kommunikation mellan datorer och användare. Programvarorna är uppbyggda kring ett antal  nformationsområden eller moduler: -  Grunddata -  Nycklar  -  Cylindrar -  Behörighet -  Beslagning -  Nyckelmottagare.  Modulerna visar att det finns ett starkt släktskap mellan programmen, vilket underlättar kommunikationen genom hela kedjan. Från ASSA, via den säkerhetsentreprenör som genomför säkerhetsanalysen, projekterar systemet och skriver låsschemat, fram till systemägaren.

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com