Systemarkiv

/global/scaled/4992x2172x0x368x1000x435/Other-ASSA-SE-PA-Bilder-systemarkiv-1.jpg

Så här kontaktar du ASSAs systemarkiv:

Digital efterservice ASSA Security Master (ASM) – via mjukvaran enligt anvisat sätt.
Analog efterservice – faxas till 016-17 70 75 på delningsrekvisitioner. Bifoga gärna låsschema.
Befintliga delningsuppgifter – jourtelefon 0900-200 12 12 (mot debitering).

Våra tjänster:

Kostnadsfritt:

  • Efterservice upp till 10 delningar via ASM eller fax.

Debiterade tjänster:

  • Kopia av befintliga kombinationshandlingar. 
  • Konvertering analogt system till ASM – ASSA Twin Global och ASSA Twin Combi. 
  • Byte av servicestation. 
  • Låsschemakopior.

Uttag av nya delningar till låssystem äldre än 25 år är inte möjlig.

Systemarkiv