ASSAs projekteringsavdelning

ASSAs projekteringsavdelning har specialister med lång erfarenhet och unika kunskaper. Vi hjälper dig hitta en riktigt bra säkerhetslösning. Våra specialister är väl förtrogna med de regler och föreskrifter som sätts upp från myndigheter och försäkringsbolag när det gäller utrymning och intrångsskydd.

ASSAs låsprodukter och dörrlösningar

På våra Produktsidor finns detaljerad beskrivning, bilder och dokumentation om ASSAs lås och säkerhetsprodukter. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.

Torbjörn Andrèn

Försäljningschef Projektering och Regionchef Syd

E-post: torbjorn.andren@assaabloy.com

Telefon: 08 775 1718

Mobil: 070 636 35 52

Oliver Thomsen

Projektör, region Mitt

E-post: oliver.thomsen@assaabloy.com

Telefon: 08 775 1773

Mobil: 076 816 78 60

Omar Hussein

Projektör, region Mitt

E-post: omar.hussein@assaabloy.com

Telefon: 016 17 74 37 

Mobil: 072 519 74 14

Magnus Kroneskog

Projektör, region Mitt

E-post: 

Telefon: 016 17 7327

Mobil: 070 268 54 03

Stefan Gustafsson

Projektör, region Väst

E-post: 

Telefon: 08 775 1702,

Mobil: 076 104 58 99

Sofia Dohmen

Projektör, region Väst

E-post: sofia.dohmen@assaabloy.com

Telefon: 08 775 17 20

Mobil: 070 352 34 88

Henrik Wetterlund

Projektör, region Syd

E-post: 

Telefon: 08 775 1719

Mobil: 076 845 39 25

Fredrik Ingebo

Projektör, region Mitt

E-post: 

Telefon: 08 775 1735

Mobil: 073 024 90 38

Anders Strömvall

Projektör, region Mitt

E-post: 

Telefon: 08 775 1704

Mobil: 070 523 94 48

Jenny Persson

Projektör, region Syd

E-post: 

Telefon: 08 775 17 12

Mobil: 070 387 19 74