Hjälp i projekteringen av säkerhetslösningar

/global/scaled/3505x1525x0x677x1000x435/Other-assa-se-kundservice-bilder-kundservice-projhjalp.jpg

ASSAs projekteringsavdelning har specialister med lång erfarenhet och unika kunskaper. Vi hjälper dig hitta en riktigt bra säkerhetslösning.

Våra specialister är väl förtrogna med de regler och föreskrifter som sätts upp från myndigheter och försäkringsbolag när det gäller utrymning och intrångsskydd.

ASSAs låsprodukter och dörrlösningar

På våra Produktsidor finns detaljerad beskrivning, bilder och dokumentation om ASSAs lås och säkerhetsprodukter. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.