ASSA ARX – ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll

/global/scaled/1920x834x0x27x1000x435/Other-assa-se-for-foretaget-bilder-ARX-readers-logo.jpg

Larm i ARX är nu certifierad som en intygad produkt av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering enligt SSF 1014, utgåva 4, för larmklass ¾. Detta innebär att ASSA ARX nu tar steget fullt ut från att vara ett passersystem, till att bli ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll.

ASSA ARX är idag marknadsledande när det gäller passersystem. Med larm i ARX skapas ytterligare fördelar då ARX säkerhetssystem ger förutsättningar för en ekonomisk installation, enkel administration och trygga användare.Du som redan har ett ARX passersystem, kan enkelt uppgradera ditt system med larm. 

Nya läsare – ASSA Pando™ Display

I samband med lanseringen av ASSA ARX säkerhetssystem utökas nu också Pandofamiljen med ASSA Pando Display – en kombinerad onlineläsare och manöverpanel.

ASSA Pando Display kan anslutas som läsare/manöverpanel till en dörrmiljö eller som fristående manöverpanel vid exempelvis en reception eller vid en övervakningscentral för att hantera larm.

Displayen på läsaren ger användaren tydliga instruktioner vid larmmanövrering och information om larmstatus. Inpassering kan nekas om larm är tillkopplat, vilket skapar trygghet för användaren.

Nu utökar vi ASSAs sortiment med larmenheter till ASSA ARX säkerhetssystem

I samband med lansering av ASSA ARX säkerhetssystem introduceras nu ett antal larmprodukter såsom, larmenheter, tilläggskort och manöverpanel Med master- och slavkort till centralenheterna skapas grundförutsättningar för uppbyggnad av ett säkerhetssystem med både larm och passerkontroll. Via Secure I/O-enheter kan ytterligare detektorer anslutas till systemet och utgångarna kan användas för att styra exempelvis larmdon.

Kapslingarna är rymliga, installationsvänliga och inspirerade av ASSA Pando™-läsarnas design. De är även en förutsättning för att kunna uppfylla de krav som finns för larmklass 3/4, eftersom det då krävs att man ska kunna montera borrskydd i kapslingen.