Du kan läsa ut dem med hjälp av programvaran PAP och antingen se dem där eller skicka över dem till ARX.