Mifarekorten skickar information mellan ARX programvara och off line läsare samtidigt som du öppnar dörren. Du kan även installera en uppdateringsläsare enbart för uppdatering.