Kravet är en för setup av krypteringsnycklar och minst en för behörighet. Samtidigt rekommenderar vi en för batterivarning. Hur många sektorer du använder för behörighet, beror på hur många dörrar du vill kunna ge behörighet till.