Läsaren blinkar rött och en batterivarning skrivs ner på kortet när dörren öppnas. Denna varning skickas sedan över till ARX programvara via UCR online läsaren.