Av funktionella skäl och säkerhetsskäl jobbar vi med sektorkodning.