Vi rekommenderar alltid att du köper Mifare kort från ASSA då vi kvalitetstestar dem tillsammans med våra läsare men om du redan har ett Mifare kort finns det möjlighet att använda det under förutsättning att det inte krockar med den information du har på kortet idag. Fråga oss gärna vid osäkerhet.