Validering innebär att du måste ladda kortet med ny tid ex en gång/dygn även om det är giltigt längre. Om kortet tappas bort och spärras i ARX, kan det inte valideras och blir därför automatiskt ogiltigt.