Vanliga frågor om CLIQ®-teknologi

Vilket batteri sitter i nyckeln?

I nyckeln sitter ett CR2025 batteri.

När uppdateras tiden inne i nyckeln?

Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.

Hur ofta byts batteri i nyckeln?

När batteriet i nyckeln är använt cirka 20 000 timmar eller vartannat år. Det finns inget batteri i cylindern. Cylindern får den nödvändiga strömmen från nyckeln när du öppnar eller låser.

Går det att beställa CLIQ® Remote nycklar med nickelfritt nyckelax?

Nej, det är i dagsläget inte möjligt.

Vad är en förfallen nyckel?

En förfallen nyckel är en utdelad nyckel som inte lämnats tillbaka i den tid/datum som anges i programmet. Alternativet finns där för att varna en administratör om att en nyckel inte har återlämnats i tid.

Vad händer om en nyckel försvinner?

Alla nycklar har en förutbestämd giltighet, den kan vara t ex 1 år från utlämningsdatum. Som komplement till detta kan nyckeln vara aktiv i ett givet antal timmar, efter den tiden måste nyckelns behörighet förnyas. Om dörren behöver säkras innan tiden i nyckeln löpt ut så kan administratören fysiskt gå ut till den berörda cylindern och spärra vald nyckel genom att ladda över information från en Masternyckel.

Hur har jag kontroll över nycklarna?

Nycklar styrs av CLIQ® Web Manager-programmet som används för att hantera den gemensamma nyckeln och nycklar med CLIQ® låscylinder.

Vanliga frågor om CLIQ cylindrar

Vilket batteri sitter i nyckeln?

I nyckeln sitter ett CR2025 batteri.

När uppdateras tiden inne i nyckeln?

Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.

Hur ofta byts batteri i nyckeln?

När batteriet i nyckeln är använt cirka 20 000 timmar eller vartannat år. Det finns inget batteri i cylindern. Cylindern får den nödvändiga strömmen från nyckeln när du öppnar eller låser.

Går det att beställa CLIQ® Remote nycklar med nickelfritt nyckelax?

Nej, det är i dagsläget inte möjligt.

Vad är en förfallen nyckel?

En förfallen nyckel är en utdelad nyckel som inte lämnats tillbaka i den tid/datum som anges i programmet. Alternativet finns där för att varna en administratör om att en nyckel inte har återlämnats i tid.

Vad händer om en nyckel försvinner?

Alla nycklar har en förutbestämd giltighet, den kan vara t ex 1 år från utlämningsdatum. Som komplement till detta kan nyckeln vara aktiv i ett givet antal timmar, efter den tiden måste nyckelns behörighet förnyas. Om dörren behöver säkras innan tiden i nyckeln löpt ut så kan administratören fysiskt gå ut till den berörda cylindern och spärra vald nyckel genom att ladda över information från en Masternyckel.

Hur har jag kontroll över nycklarna?

Nycklar styrs av CLIQ® Web Manager-programmet som används för att hantera den gemensamma nyckeln och nycklar med CLIQ® låscylinder.

Vanliga frågor om CLIQ nycklar

Vilket batteri sitter i nyckeln?

I nyckeln sitter ett CR2025 batteri.

När uppdateras tiden inne i nyckeln?

Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.

Hur ofta byts batteri i nyckeln?

När batteriet i nyckeln är använt cirka 20 000 timmar eller vartannat år. Det finns inget batteri i cylindern. Cylindern får den nödvändiga strömmen från nyckeln när du öppnar eller låser.

Går det att beställa CLIQ® Remote nycklar med nickelfritt nyckelax?

Nej, det är i dagsläget inte möjligt.

Vad är en förfallen nyckel?

En förfallen nyckel är en utdelad nyckel som inte lämnats tillbaka i den tid/datum som anges i programmet. Alternativet finns där för att varna en administratör om att en nyckel inte har återlämnats i tid.

Vad händer om en nyckel försvinner?

Alla nycklar har en förutbestämd giltighet, den kan vara t ex 1 år från utlämningsdatum. Som komplement till detta kan nyckeln vara aktiv i ett givet antal timmar, efter den tiden måste nyckelns behörighet förnyas. Om dörren behöver säkras innan tiden i nyckeln löpt ut så kan administratören fysiskt gå ut till den berörda cylindern och spärra vald nyckel genom att ladda över information från en Masternyckel.

Hur har jag kontroll över nycklarna?

Nycklar styrs av CLIQ® Web Manager-programmet som används för att hantera den gemensamma nyckeln och nycklar med CLIQ® låscylinder.

Vanliga frågor om IT-säkerhet och krav

Vilket batteri sitter i nyckeln?

I nyckeln sitter ett CR2025 batteri.

När uppdateras tiden inne i nyckeln?

Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.

Hur ofta byts batteri i nyckeln?

När batteriet i nyckeln är använt cirka 20 000 timmar eller vartannat år. Det finns inget batteri i cylindern. Cylindern får den nödvändiga strömmen från nyckeln när du öppnar eller låser.

Går det att beställa CLIQ® Remote nycklar med nickelfritt nyckelax?

Nej, det är i dagsläget inte möjligt.

Vad är en förfallen nyckel?

En förfallen nyckel är en utdelad nyckel som inte lämnats tillbaka i den tid/datum som anges i programmet. Alternativet finns där för att varna en administratör om att en nyckel inte har återlämnats i tid.

Vad händer om en nyckel försvinner?

Alla nycklar har en förutbestämd giltighet, den kan vara t ex 1 år från utlämningsdatum. Som komplement till detta kan nyckeln vara aktiv i ett givet antal timmar, efter den tiden måste nyckelns behörighet förnyas. Om dörren behöver säkras innan tiden i nyckeln löpt ut så kan administratören fysiskt gå ut till den berörda cylindern och spärra vald nyckel genom att ladda över information från en Masternyckel.

Hur har jag kontroll över nycklarna?

Nycklar styrs av CLIQ® Web Manager-programmet som används för att hantera den gemensamma nyckeln och nycklar med CLIQ® låscylinder.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.