Vanliga frågor om CLIQ®-teknologi

Vad är en Wall PD?

En Wall PD är en apparat som används till uppdatering av nycklar. Detta används endast om du har CLIQ® Remote-systemet. Anordningen är fast monterad. Ett exempel på en användningsplats kan vara en vägg vid utgången till avdelningen. Den styrs från det egna nätverket och har Statisk eller Dynamisk IP-adress.

Wall PDnLevereras med 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet, PoE. Användare läser meddelanden via lysdioder. Se Wall PD produktblad för mer information.

Behöver Wall PD en nätverksanslutning när strömmen slås till?

Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.

Kan informationen stjälas från Wall PDn av någon?

Nej, det finns ingen information som lagras i Wall PD enheten, allt lagras på en server tills rätt nyckel förs in och först därefter överförs informationen krypterat och säkert.

Vad är CLIQ® Web Manager?

Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.

Finns det en möjlighet att ladda upp en anställds foto?

CLIQ® Web Manager pekar på en URL för att importera ett foto. Själva databasen kommer inte att innehålla en bild, men en lokal server kan användas för denna typ av tjänster för att innehålla anställdas bilder.

Finns det flera nivåer av Admin-rättigheter?

Ja, Master-huvudnyckeln kan auktorisera upp till 99 Setup nycklar med flera olika typer av admin-rättigheter. T ex dela ut nycklar, skapa åtkomstprofiler tillåta cylindrar.

Vad är funktionen under administration, underhåll?

Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.

Kan loggfilen visa om en cylinder är öppen eller stängd?

Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.

Kan CLIQ® Web Manager hantera tidszoner?

Tiden konfigureras när systemet tas i bruk första gången, alla nycklar i systemet kommer att ha exakt samma tid även över tidszonsgränser. För att kompensera detta kan speciella scheman användas till nycklarna. Mer information finns på begäran.

Vad är Domäner i CLIQ® Web Manager?

Domäner hanterar rättigheterna hos administratörer att se varandras information i låssystemet. En administratör i Domän A ser inte loggfiler och information om användare i Domän B.

Vad händer om webbläsaren hänger sig?

Detta kan bero på att server är upptagen eller att webbläsaren behöver startas om.

Hur blir det med IT ägandeskapet?

ASSA erbjuder ett komplett SaaS kontrakt för CLIQ Web Manager tjänsten. Det kan integreras fullt ut i alla IT-miljöer. Alla uppdateringar och service styrs via ett supportavtal.

Tänk om det inte finns någon Internet-anslutning på en viss plats?

Då är den mobila uppdateringsenheten är det perfekta valet. En Mobil PD arbetar på GSM/3G/UMTS nätverket och paras ihop med en smartphone. För mer information kontakta din ASSA-representant.

Hur upphandlas CLIQ® låssystem?

I hela landet finns det cirka 30 företag som är utbildade att installera, driva och underhålla CLIQ® låssystemet.

Vanliga frågor om CLIQ cylindrar

Vad är en Wall PD?

En Wall PD är en apparat som används till uppdatering av nycklar. Detta används endast om du har CLIQ® Remote-systemet. Anordningen är fast monterad. Ett exempel på en användningsplats kan vara en vägg vid utgången till avdelningen. Den styrs från det egna nätverket och har Statisk eller Dynamisk IP-adress.

Wall PDnLevereras med 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet, PoE. Användare läser meddelanden via lysdioder. Se Wall PD produktblad för mer information.

Behöver Wall PD en nätverksanslutning när strömmen slås till?

Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.

Kan informationen stjälas från Wall PDn av någon?

Nej, det finns ingen information som lagras i Wall PD enheten, allt lagras på en server tills rätt nyckel förs in och först därefter överförs informationen krypterat och säkert.

Vad är CLIQ® Web Manager?

Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.

Finns det en möjlighet att ladda upp en anställds foto?

CLIQ® Web Manager pekar på en URL för att importera ett foto. Själva databasen kommer inte att innehålla en bild, men en lokal server kan användas för denna typ av tjänster för att innehålla anställdas bilder.

Finns det flera nivåer av Admin-rättigheter?

Ja, Master-huvudnyckeln kan auktorisera upp till 99 Setup nycklar med flera olika typer av admin-rättigheter. T ex dela ut nycklar, skapa åtkomstprofiler tillåta cylindrar.

Vad är funktionen under administration, underhåll?

Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.

Kan loggfilen visa om en cylinder är öppen eller stängd?

Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.

Kan CLIQ® Web Manager hantera tidszoner?

Tiden konfigureras när systemet tas i bruk första gången, alla nycklar i systemet kommer att ha exakt samma tid även över tidszonsgränser. För att kompensera detta kan speciella scheman användas till nycklarna. Mer information finns på begäran.

Vad är Domäner i CLIQ® Web Manager?

Domäner hanterar rättigheterna hos administratörer att se varandras information i låssystemet. En administratör i Domän A ser inte loggfiler och information om användare i Domän B.

Vad händer om webbläsaren hänger sig?

Detta kan bero på att server är upptagen eller att webbläsaren behöver startas om.

Hur blir det med IT ägandeskapet?

ASSA erbjuder ett komplett SaaS kontrakt för CLIQ Web Manager tjänsten. Det kan integreras fullt ut i alla IT-miljöer. Alla uppdateringar och service styrs via ett supportavtal.

Tänk om det inte finns någon Internet-anslutning på en viss plats?

Då är den mobila uppdateringsenheten är det perfekta valet. En Mobil PD arbetar på GSM/3G/UMTS nätverket och paras ihop med en smartphone. För mer information kontakta din ASSA-representant.

Hur upphandlas CLIQ® låssystem?

I hela landet finns det cirka 30 företag som är utbildade att installera, driva och underhålla CLIQ® låssystemet.

Vanliga frågor om CLIQ nycklar

Vad är en Wall PD?

En Wall PD är en apparat som används till uppdatering av nycklar. Detta används endast om du har CLIQ® Remote-systemet. Anordningen är fast monterad. Ett exempel på en användningsplats kan vara en vägg vid utgången till avdelningen. Den styrs från det egna nätverket och har Statisk eller Dynamisk IP-adress.

Wall PDnLevereras med 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet, PoE. Användare läser meddelanden via lysdioder. Se Wall PD produktblad för mer information.

Behöver Wall PD en nätverksanslutning när strömmen slås till?

Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.

Kan informationen stjälas från Wall PDn av någon?

Nej, det finns ingen information som lagras i Wall PD enheten, allt lagras på en server tills rätt nyckel förs in och först därefter överförs informationen krypterat och säkert.

Vad är CLIQ® Web Manager?

Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.

Finns det en möjlighet att ladda upp en anställds foto?

CLIQ® Web Manager pekar på en URL för att importera ett foto. Själva databasen kommer inte att innehålla en bild, men en lokal server kan användas för denna typ av tjänster för att innehålla anställdas bilder.

Finns det flera nivåer av Admin-rättigheter?

Ja, Master-huvudnyckeln kan auktorisera upp till 99 Setup nycklar med flera olika typer av admin-rättigheter. T ex dela ut nycklar, skapa åtkomstprofiler tillåta cylindrar.

Vad är funktionen under administration, underhåll?

Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.

Kan loggfilen visa om en cylinder är öppen eller stängd?

Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.

Kan CLIQ® Web Manager hantera tidszoner?

Tiden konfigureras när systemet tas i bruk första gången, alla nycklar i systemet kommer att ha exakt samma tid även över tidszonsgränser. För att kompensera detta kan speciella scheman användas till nycklarna. Mer information finns på begäran.

Vad är Domäner i CLIQ® Web Manager?

Domäner hanterar rättigheterna hos administratörer att se varandras information i låssystemet. En administratör i Domän A ser inte loggfiler och information om användare i Domän B.

Vad händer om webbläsaren hänger sig?

Detta kan bero på att server är upptagen eller att webbläsaren behöver startas om.

Hur blir det med IT ägandeskapet?

ASSA erbjuder ett komplett SaaS kontrakt för CLIQ Web Manager tjänsten. Det kan integreras fullt ut i alla IT-miljöer. Alla uppdateringar och service styrs via ett supportavtal.

Tänk om det inte finns någon Internet-anslutning på en viss plats?

Då är den mobila uppdateringsenheten är det perfekta valet. En Mobil PD arbetar på GSM/3G/UMTS nätverket och paras ihop med en smartphone. För mer information kontakta din ASSA-representant.

Hur upphandlas CLIQ® låssystem?

I hela landet finns det cirka 30 företag som är utbildade att installera, driva och underhålla CLIQ® låssystemet.

Vanliga frågor om IT-säkerhet och krav

Vad är en Wall PD?

En Wall PD är en apparat som används till uppdatering av nycklar. Detta används endast om du har CLIQ® Remote-systemet. Anordningen är fast monterad. Ett exempel på en användningsplats kan vara en vägg vid utgången till avdelningen. Den styrs från det egna nätverket och har Statisk eller Dynamisk IP-adress.

Wall PDnLevereras med 7-24 volt AC/DC eller Power over Ethernet, PoE. Användare läser meddelanden via lysdioder. Se Wall PD produktblad för mer information.

Behöver Wall PD en nätverksanslutning när strömmen slås till?

Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.

Kan informationen stjälas från Wall PDn av någon?

Nej, det finns ingen information som lagras i Wall PD enheten, allt lagras på en server tills rätt nyckel förs in och först därefter överförs informationen krypterat och säkert.

Vad är CLIQ® Web Manager?

Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.

Finns det en möjlighet att ladda upp en anställds foto?

CLIQ® Web Manager pekar på en URL för att importera ett foto. Själva databasen kommer inte att innehålla en bild, men en lokal server kan användas för denna typ av tjänster för att innehålla anställdas bilder.

Finns det flera nivåer av Admin-rättigheter?

Ja, Master-huvudnyckeln kan auktorisera upp till 99 Setup nycklar med flera olika typer av admin-rättigheter. T ex dela ut nycklar, skapa åtkomstprofiler tillåta cylindrar.

Vad är funktionen under administration, underhåll?

Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.

Kan loggfilen visa om en cylinder är öppen eller stängd?

Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.

Kan CLIQ® Web Manager hantera tidszoner?

Tiden konfigureras när systemet tas i bruk första gången, alla nycklar i systemet kommer att ha exakt samma tid även över tidszonsgränser. För att kompensera detta kan speciella scheman användas till nycklarna. Mer information finns på begäran.

Vad är Domäner i CLIQ® Web Manager?

Domäner hanterar rättigheterna hos administratörer att se varandras information i låssystemet. En administratör i Domän A ser inte loggfiler och information om användare i Domän B.

Vad händer om webbläsaren hänger sig?

Detta kan bero på att server är upptagen eller att webbläsaren behöver startas om.

Hur blir det med IT ägandeskapet?

ASSA erbjuder ett komplett SaaS kontrakt för CLIQ Web Manager tjänsten. Det kan integreras fullt ut i alla IT-miljöer. Alla uppdateringar och service styrs via ett supportavtal.

Tänk om det inte finns någon Internet-anslutning på en viss plats?

Då är den mobila uppdateringsenheten är det perfekta valet. En Mobil PD arbetar på GSM/3G/UMTS nätverket och paras ihop med en smartphone. För mer information kontakta din ASSA-representant.

Hur upphandlas CLIQ® låssystem?

I hela landet finns det cirka 30 företag som är utbildade att installera, driva och underhålla CLIQ® låssystemet.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.