Varje låscylinder lagrar de senaste 1000 händelserna. Den tar sedan bort den äldsta och fyller på allt eftersom.