Tiden synkroniseras när nyckeln sätts in i en CLIQ® Wall PD eller en CLIQ®-terminal.