Wall PDn behöver ha en nätverksanslutning när strömmen slås på, efter det ska den vara tillgängliga vid alla tidpunkter.