Systemet indikerar endast att en giltig/ogiltig nyckel har införts i cylindern. Systemet är inte ett passersystem i dess rätta mening.