Ett webbaserat verktyg för hantering av CLIQ® Remote låssystem. Det körs i Internet Explorer 8,0 ->. Se manualen för CLIQ® Web Manager för detaljerad information.