Detta är för administratören av Setup nycklarna, och även systemunderhåll d v s uppdatera låsplanen. Vid underhåll kan inga ändringar göras med Setup nycklar, endast Setup nycklar som har fullständiga rättigheter för funktionen ”Underhåll” har tillgång till systemet.