Här passar CLIQ® Remote

/global/scaled/5472x2381x0x694x1000x435/Other-ASSA-SE-for-foretaget-Bilder-cliq-remote-2.jpg

Med CLIQ® Remote kan du alltid uppdatera nycklarnas behörighet och göra snabba förändringar i tillträdet till olika dörrar. Speciellt lämpligt vid geografiskt spridda byggnader.

e-Cylindrar kan på ett mycket smart sätt förenkla administrationen för systemägaren

Dörrar som kräver en hög säkerhet och möjlighet till snabba förändringar i tillträdet är givna platser för CLIQ® Remote. Platser där spårbarhet är viktig.

En byggnad ska vanligtvis ha ett starkt skalskydd vilket passar perfekt för cylindrar med CLIQ®. Andra lämpliga platser är till exempel IT-rum, utvecklingsavdelning och dörrar där du vill ha en kontrollerad passage. CLIQ® Remote är speciellt lämplig vid geografiskt spridda byggnader där tillträdet ska kunna delas ut och begränsas, t ex transformatorstationer och teknikbodar. Sätt gärna en cylinder med CLIQ®-teknologi i ett hänglås.

CLIQ®-cylindern är diskret och passar därför speciellt bra vid känsliga eller skyddade miljöer.

Med en e-cylinder kan nycklar kvitteras helt digitalt och loggfiler kan begäras in i händelse av en säkerhetsrevision.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.