Versionsuppdatering inom Connect 700-serien

/global/scaled/577x251x0x134x577x251/Other-assa-se-for-foretaget-bilder-Utskick-700-serien.jpg

ASSA AB informerar om en versionsuppdatering på följande modeller inom Connect 700-serien.

Följande lås omfattas av uppdateringen:

Nytt artikelnummer

Benämning

357748163031

LÅSHUS 761-50 HÖ RF 1P

357748165031

LÅSHUS 761-50 VÄ RF 1P

360691433031

LÅSHUS 761-50 MM HÖ RF 1P

360691435031

LÅSHUS 761-50 MM VÄ RF 1P

357752163031

LÅSHUS 762-50 HÖ RF 1P

357752165031

LÅSHUS 762-50 VÄ RF 1P

360707433031

LÅSHUS 762-50 MG HÖ RF 1P

360707435031

LÅSHUS 762-50 MG VÄ RF 1P

357758163031

LÅSHUS 772-50 HÖ RF 1P

357758165031

LÅSHUS 772-50 VÄ RF 1P

360704433031

LÅSHUS 772-50 MG HÖ RF 1P

360704435031

LÅSHUS 772-50 MG VÄ RF 1P

De väsentliga skillnaderna ligger i

- Nytt mikroutförande, utanpåliggande mikrobrytarenhet, samt en ny mikrokabel (10m) med 4 stycken anslutningskontakter

- Mikroindikering på uppställt cylinderfall

- Skruvad stolpe

- Stöd för skruvarna vid montering av behör

- Fallarna är fortsatt så kallade aktiva fallar, men dras nu också in mekaniskt i låskistan vid öppning

- Låsen har nya artikelnummer. Vi ber dig att uppdatera ditt system. Inneliggande order kommer att skrivas om till våra nya artikelnummer

Låshusets tryckes-, cylinder- och förreglingsfall har ett något förändrat utseende. Förändringarna påverkar inte användandet av befintliga mekaniska eller elektriska slutbleck från ASSA.

Eventuellt inneliggande lager av befintlig version på låsen slutförbrukas av dig och något återköp kommer inte att ske.

För mer information kontakta Henrik Nystedt, Produktchef Utrymning på telefon 076-1195499 eller via email henrik.nystedt@assaabloy.com.