SMARTair™ Your access. Your control

Tid för förändring!

En säkerhetslösning måste vara bekväm – annars används den inte. Vid utvecklingen av SMARTair™ passersystem tog man hänsyn till det verkliga livet, det som pågår varje dag. I skolan, på arbetsplatsen, i träningslokalen eller på konferensen.

SMARTair™-kunder är övertygade om att det är mycket billigare att byta ut ett borttappat kort än en borttappad nyckel. Dessutom går det snabbare. Dörrar med SMARTair™-passerkontroll är enkla att programmera om.

Lås och cylindrar behöver inte bytas ut. Dörrar med SMARTair™-passerkontroll är mer kostnadseffektiva än dörrar med trådbunden passerkontroll.