Så fungerar passerkontroll med SMARTair™

I SMARTair™ passersystem behöver du inte dra några kablar mellan läsare. Den kanske största fördelen är därför att du kan placera läsarna på ett stort geografiskt område. Installationen blir därför kostnadseffektiv.

Programvaran till SMARTair™ passersystem kan hanteras via domäner, vilket gör att flera operatörer kan administrera systemet. Väljer du att komplettera systemet med en online ansluten uppdateringsläsare, får du möjligheten att ge behörighet till fler dörrar, läsa ut loggar eller enkelt spärra ett borttappat kort. Även på distans.

Enkel installation: Behörigheten lagras i dörrenheten, vilket gör det till en oberoende och robust lösning med maximala kommunikationsmöjligheter.

Enkel administration: Enkelt att lägga till, radera och uppdatera behörigheter och enkelt att uppdatera låsen. Batteridrivna trådlösa enheter för alla typer av dörrar, ingen kabeldragning krävs.

Berörings- och nyckelfri teknologi samt personanpassade kort.

Kodbärare kan även användas i andra syften (t.ex. andra passersystem eller betalningsfunktioner).

Om ett kort försvinner …

… utfärdar den fastighetsansvarige ett nytt i systemets programvara (1) och programmerar det nya kortet med hjälp av kodaren (2). Det borttappade kortet raderas.när det nya används.

Om det krävs loggar …

… kan SMARTair™-enheten kommunicera med systemets programvara och tillhandahålla detaljerad information om låshändelser, användare, behörighetsscheman med mera.