Varför välja SMARTair™?

Möjligheterna är många när ingen kabeldragning krävs i passersystemet. SMARTair™ passar såväl det lilla lokala företaget som det stora kontoret.

En kund som bytt till SMARTair™ berättar om fördelarna med systemet

”I min fastighet förändras arbetsmiljöerna konstant. Innan vi började använda SMARTair™ hade jag fullt upp med att beställa nycklar, byta ut borttappade nycklar och installera nya mekaniska lås. Det var en ohållbar situation.

Jag bytte till SMARTair™ eftersom systemet kan anpassas exakt efter mina behov. Jag kan erbjuda en användarvänlig miljö för personal och besökare och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Inga nycklar och ingen mer kabeldragning. För mig är SMARTair™ den optimala lösningen för dem som vill slippa hanteringen av traditionella nycklar. Och dessutom är det kostnadseffektivt.”