Sjukvård

/global/scaled/5315x2312x0x858x1000x435/Other-assa-se-for-foretaget-produkter-smartair-master-SMARTair 2.0-Verticals-SMARTair_vertical_healthcare.jpg

På sjukhus, vårdcentraler, psykiatriska mottagningar och äldreboenden säkrar SMARTair™ avgränsade områden, där läkemedel samt personlig och känslig information förvaras, och skyddar samtidigt såväl patienter som anställda. På denna typ av anläggningar krävs säker passerkontroll dygnet runt. Dessutom kan systemet levereras med avancerad antibakteriell ytbehandling.
Referenser:
Hospital 12 October, Madrid (Spanien)
A-hus, Oslo (Norge)