Översikt av ASSAs passersystem med SMARTair™

SMARTair™ är ett modulbaserat passersystem som är helt skalbart

SMARTair™ är ett effektivt passersystem som på ett smidigt och enkelt sätt ersätter traditionella nycklar.

SMARTair™ är det kostnadseffektiva alternativet till ett komplett högsäkerhetssystem. SMARTair™ bygger på beröringsfri intelligent kortteknologi som enkelt kan integreras i befintliga system och erbjuder flera olika hanteringsmöjligheter. Inga larm eller kablar – bara smidig och pålitlig säkerhet.