Traka nyckelhantering med spårbarhet

Traka nyckelhantering

Traka är ett avancerat, elektroniskt nyckelskåp som automatiskt registrerar vilka nycklar som hämtas och lämnas.

Träffa Bob

Traka nyckelhantering

Med ett elektroniskt nyckelskåp från Traka registreras alla uttag och tillbakalämningar av nycklar. Samtliga händelser registreras utifrån personen som utför lånet och nyckeln som denne använder. Nyckelskåpet registrerar även datum och tid för händelsen.

Var passar elektroniska nyckelskåp?

Elektroniska nyckelskåp kan användas inom alla olika typer av verksamheter som har behov av nyckelkontroll, exempelvis; sjukhus, flygplatser, transportföretag, kommuner, industriföretag och polis.
Trakas skåp och nyckeladministration ger dig:

  • Besparingar genom minskad tid för nyckeladministration
  • Ökad säkerhet genom bättre nyckelkontroll
  • Minskad risk för borttappade nycklar
  • Ökad trygghet genom spårbarhet av användaren

Koppla nyckelskåp online eller använd stand-alone

Nyckelskåpen från Traka finns i två versioner, stand-alone och online. Om verksamheten har fler skåp i exempelvis flera byggnader kan online skåpen kopplas samman via nätverk. Administrationen kan då ske både centralt eller på fler platser.

För de som önskar stand-alone lösningar finns Trakas skåp utan krav på nätverk och PC-programvara. All administration sker då via en inbyggd touch-skärm. Båda versionerna finns i tre storlekar med 20 till 180 nyckelpositioner per skåp. Skåpen kan sedan byggas ut och kompletteras för att specialanpassas efter verksamhetens krav.

Mer om Traka nyckelskåp

Kontakta oss på trakakontakt@assa.se  för mer infomation om Trakas elektroniska nyckelskåp.

Traka Touch nyckelhantering