Lösningar

Hemvård

Hur kan vi hjälpa våra äldre?

Sverige har en åldrande befolkning. Hemtjänsten är därför en bransch som växer eftersom allt fler äldre och sjuka behöver vård, hjälp och stöd i hemmet. Verksamheterna drivs både i privat och kommunal regi och utförarna måste alltid kunna garantera ett säkert tillträde. Det förutsätter att brukarnas nycklar hanteras på ett säkert och effektivt sätt för att rätt person ska komma in och för att brukaren ska känna sig trygg.

Ladda ner produktblad för att läsa mer

Tryck här för att läsa mer om våra samverkande system