Traka21 - Ett snabbt, enkelt och säkert nyckelskåp

Det är lätt hänt att företagets gemensamma nycklar försvinner i den dagliga hanteringen. Inte minst eftersom att det sällan loggas vem som har vilken nyckel och när denna ska återlämnas. Det blir ineffektivt och dyrt i längden.

Med nyckelskåpet Traka21 får små och medelstora företag kontroll på upp till 21 nycklar eller nyckeluppsättningar i en och samma enhet.  Det motverkar att nycklar hamnar i händerna på obehöriga personer.  Att ha kontroll över företagets gemensamma nycklar skapar trygghet och ger tid över för annat på grund av minskad administration.

Nyckelskåpet Traka21 är en ny innovativ lösning som är enkel att installera med en enkel ”plug-and-play-installation”. Ingen extern programvara eller anslutning till nätverk behövs.

Traka21 fungerar automatiskt med hjälp av intelligenta iFobs med inbyggd RFID teknologi. Teknologin gör att systemet känner igen vilka nycklar som är på plats och ej i skåpet. Eftersom att varje iFob är låst i skåpet frigörs endast de nycklar som respektive person ska ha tillgång till.

Den enskilda användaren loggar in via den inbyggda pekskärmen med sin personliga PIN-kod. Nycklarna som användaren har tillgång till är markerade med grönt ljus. De låsta nyckelpositionerna är markerade med rött ljus och nyckelpositionerna där nycklarna redan är utlånade lyser orange.

Detta ger en unik överblick och nyckelhante­ringen blir säker och enkel att hantera med minskad administration.

Traka21 elektroniskt nyckelskåp