Nedladdningscenter

För att kunna använda CLIQ® Web Manager behöver du ett antal filer och program. Bland annat måste ett SSL-certifikat från ASSA installeras för att kunna gå vidare via Login. 

Certifikatet skapas med din Setup-nyckel och länkarna till höger på den här sidan: 

För att hämta drivrutinsfiler gå till Nedladdningcentret.

ASSA Smart guides Kunskapscenter & support

Besök vårt Kunskapscenter ASSA Smart guides. Där hittar du instruktioner och annan bra hjälp:

Klicka här för att gå till Kunskapscenter.

Kontakta Kundservice på 0771-640 640. 

Technicalsupport.Cylindersoftware@assaabloy.com

Har du tecknat supportavtal med ASSA ingår tillgång till CLIQ® Remote delen av ASSA Smart guides. 

Senaste nytt

2018-01-18

Uppdaterad version av CLIQ Connect

CLIQ Connect-version 1.5 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version så snart som möjligt.

Versionen är tvingande från och med 19'e Februari och krävs då för att logga in i CLIQ Web Manager. 

I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppdatera.

Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2017-12-20

CLIQ Web Manager - GDPR Kompabilitet 2018

CLIQ Web Manager stöder General Data Protection Regulation från och med nästa version.

För att uppfylla de kommande lagkraven i GDPR har CLIQ Web Manager utrustats med en rad nya funktioner. Version kommer att göras tillgänglig för alla kunder under tidigt nästa år. Vi återkommer med exakt datum och tider för underhållet längre fram. 

GDPR är EU's allmänna dataskyddsförordning för reglering och lagring av persondata.

För mer information om GDPR klick här: Länk

 

2017-09-26

Uppgradering av CLIQ® Web Manager

CLIQ Web Manager uppgraderas till version 7.1 torsdagen den 26 oktober

Underhållet är schemalagt mellan kl. 13.00 - 21.00 och den förväntade nedtiden för systemen uppskattas vara cirka 1 timme. Under den tiden så är det inte möjligt att logga in i CLIQ Web Manager och genomföra administrativa arbeten, eller att uppdatera nycklar i nyckeluppdaterare. Det går alltid att validera nycklar. I övrigt så fungerar systemet som normalt.
OBS: I CWM version 7.1 utgår stödet för inloggning med Java.

Använd istället CLIQ Connect från ASSA ABLOY.


Nya och förbättrade funktioner i version 7.1

1. Accessibility: Scroll bars added for non-visible UI elements
Vissa användargränssnitt av CWM-webbapplikation var inte tillgängliga i lågupplösning eller i zoomläge på grund av brist på rullningsfält i flera vyer. Det korrigeras nu och hela webbapplikationen är tillgänglig och alla element är synliga i zoom upp till 200% och låg upplösning ner till 1024 * 768.

2.  Accessibility: Improved focus movement
Byte mellan användargränssnitt med tangentbord har förbättrats. Exempelvis är fokusrörelsessekvensen mer logisk (t ex associerade kontroller följer varandra) och konsekvent över liknande visningar. I popup-fönster sätts den till det första aktiva inmatningselementet när ett fönster visas på skärmen. Fokus är också bifogad inom nuvarande aktiv popup, dvs efter det att det sista elementet i popupen har uppnåtts, kommer fokus att navigera till det första aktiva elementet.

3. Stöd för högkontrastläge
För personer med nedsatt syn finns nu ett högkontrastläge.

4. Uppgradering av textredigerare för kvittotmallar 
Redigeringsverktyget har fått nya kontroller och förbättrad funktion.

5. Security improvements

6. Övriga
Certifikatgenerering fungerar nu i Mozilla Firefox
Resultat från offlineprogrammering visas nu i händelseloggen.

2017-01-15

Nytt Datacenter för CLIQ® Web Manager

ASSA AB kommer att flytta CLIQ® Web Managers datacenter - för närvarande placerat hos Volvo IT (VIT) i Sverige - till Wipro i Tyskland.

CLIQ® Web Manager Software as a Service tjänsten:

CLIQ® Web Manager Software as a Service (SaaS) lösning kommer att migreras till Wipro. Flytten kommer att ske onsdagen den 15 Februari mellan klockan 10.00 till 17.00.

Påverkan på låssystemet:

• Under den tid som DNS servern uppdateras så går det ej att logga in och administrera.

• Nyckeluppdateringsenheter fungerar endast i Offline-läge med validering.

• Nycklar och cylindrar fungerar normalt.

Datacenterflytt:

För att genomföra flytten är det nödvändigt att uppdatera DNS-posterna som används för att peka på de nya offentliga IP-adresserna. Det här utförs av ett internationellt DNS register som sköter webbtrafiken för internet.

Den längsta fördröjning innan CLIQ® Web Manager återigen kommer att vara fullt tillgänglig för er kunder kommer att bero på DNS-servrarnas tid för att sända de uppdaterade DNS-posterna. Beroende på var i världen du som kund finns kan detta ta från mellan några timmar upp till 24 timmar.

Om Wipro: 

Wipro Ltd är ett globalt IT-företag med 170 000+ anställda och kunder i 175+ länder spridda över sex kontinenter.

Det här datacenterprojektet kommer att ge stora fördelar för tjänsten, bland annat ökad säkerhet, tillförlitlighet och prestanda för CLIQ® Web Manager applikationen. En annan fördel är högre flexibilitet, isolering och redundans.

 

Om du behöver mer information, kontakta:

● CLIQ Teknisksupport            +46 0771-640 640

Technicalsupport.Cylindersoftware@assaabloy.com

 

2017-01-12

Uppdaterad version av CLIQ Connect

CLIQ® Connect-version 1.3 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppdatera. 

Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

Noteringar:

  • Bättre stabilitet vid programmering av nycklar med CLIQ®-funktion
  • Åtgärdar kommunikationsproblem när datorn väcks från energisparläge.

 

 

2016-06-29

Uppgradering av CLIQ® Web Manager

CLIQ® Web Manager uppgraderas till version 6

Server 2 fredagen den 26 augusti  kl.13.00 - 17.00
Server 3 måndagen den 22 augusti  kl.11.00 - 19.00

Underhållet är schemalagt mellan kl. 11.00 - 19.00 och den förväntade nedtiden för systemen uppskattas vara cirka 1 timme. Under den tiden så är det inte möjligt att logga in i CLIQ Web Manager och genomföra administrativa arbeten, eller att uppdatera nycklar i nyckeluppdaterare (Remote PDs). Det går alltid att validera nycklar.
I övrigt så fungerar systemet som normalt.

Information utgår per mail till alla systemadministratörer.
 

Nyckeluppdaterare (Remote PD)

Samtliga nyckeluppdaterare Vandal/Vägg och Mobil PD måste ha ett firmware på version 6 eller högre när CWM 6 används. Om enheten inte uppdateras med rätt firmware innan dagen för uppdatering av CWM så måste den här informationen skrivas manuellt med ett USB minne till enheterna. 

Se denna guide för uppdatering: http://instantsupport.donator.se/assa/831.guide

För att ladda hem manualen för CMW 6 klicka här: Länk

CLIQ® Connect

Från och med CLIQ® Web Manager 6 så införs ett nytt plugin-program som ersätter Java på administratörernas PC. Programmet heter CLIQ Connect och kan laddas ner här: länk

CLIQ® Connect är utvecklat av ASSA ABLOY för att fasa ut Java och öka användarvänligheten vid inloggning och skanning av nycklar. Programmet installeras på varje administratörs PC, ingen konfigurering behövs.

Programmet uppdateras med nya versioner genom en auto-update funktion. För offline användning finns den senaste versionen alltid att hämta i vårt nedladdningscenter.

Java

Java kan fortfarande användas för de som önskar det. ASSA rekommenderar användning av CLIQ® Connect.
Om ni vill logga in med Java välj "Logga in utan CLIQ® Connect" till höger i inloggningsfönstret för CWM.

Den rekommenderade Java-versionen är 8u91.

Noteringar

  • CLIQ® Connect måste stängas av på PC'n om Java används för inloggning.
  • Nyckeluppdaterare måste uppdateras med ny firmware för CWM 6.
  • Läs senaste nytt om SHA1 ersättning på: http://www.assa.se/

Microsoft och Mozilla äger Internet Explorer/Edge och Firefox som är de enda webbläsare som stöds av CLIQ Web Manager. Detta innebär att större förändringar de gör till dessa webbläsare kommer att påverka alla Setup-nyckelanvändare. Av säkerhetsskäl håller SHA1 signerade certifikat för närvarande på att fasas ut och ersättas med SHA2 certifikat. Migreringen till SHA 2 berör många platser och applikationer i hela världen. Därför har Microsoft och Mozilla satt en tidsfrist på ett par års övergång för att detta ska ske innan blockeringen av sådana certifikat införs i deras produkter som standard.

ASSA rekommenderar att dessa certifikat uppdateras redan nu, och alla certifikat som skapats från och med April i år har varit SHA-2 certifikat.

Om du vill kontrollera ditt certifikat klicka här: Länk

Nya och förbättrade funktioner i version 6

1. Stöd för CLIQ® Connect PC
CLIQ® Connect kan nu användas för Terminal PD till CWM kommunikation. All lokal programmering av Setup-nycklar och användarnycklar stöds och genom detta är det inte längre ett behov för att installera Java på klientdatorn.

För system utan DCS integration, måste en webbadressen anges i CLIQ® Connect av administratören, programmet meddelar detta.

 

2.  Notifieringar till Setup-nyckelinnehavare
E-postmeddelande kan nu skickas ut till domänadministratören när persondata uppdateras. Notifieringar skickas till administratörer (C-nyckelpersoner) som hanterar domänerna.

Syftet med notifieringar är att domänadministratörer som är ansvariga för cylinderbehörigheter inom domänen ska få kontroll över de ändringar som gjorts på personer med cylinderåtkomst inom domänen, och vid behov ta bort cylinderåtkomst för nyckelinnehavare som inte längre ska ha tillträde.

Denna funktion kan slås på och av från systeminställningar, meddelanden kan konfigureras för att triggas av enskilda informationsfält.
För mer information, se CWM användarmanualen.

3. Automatisk driftsättning av Nyckeluppdaterare - Plug and Play
Nyckeluppdaterare (Remote PD) kan nu göra automatisk registrering och driftsättning. Den automatiska registreringen görs för nya PDs levererade från ASSA. Det är inte längre ett krav att överföra en konfigurationsfil med USB-minnne. Konfigureringen för Plug and play görs i "inställningar" för nyckeluppdaterare.
För mer information, se CWM användarmanualen.

4. Status för Nyckeluppdaterare
Nyckeluppdaterare (Remote PD) utökas med funktioner och egenskaper för att definiera dess driftstatus och lagerstatus.

Nyckeluppdaterare (Remote PD) sökpanel förlängs med fler sökalternativ, inklusive de nya statusarna.

Nyckeluppdaterare (Remote PD) detaljer uppdaterats med den nya statusinformation.
För mer information, se CWM användarmanualen.

5. Cylinder tidszon stöd
Det är nu möjligt att ställa in relativ tidszonen för en cylinder, detta alternativ är endast möjligt för generation 2 cylindrar. Tidszonen kan antingen vara ett minus eller plus mot systemets MKS tidszon. För mer information, se CWM användarhandboken för detaljer och begränsningar när det gäller den här nya funktionen.

6. Proxy-stöd för Nyckeluppdaterare
Nyckeluppdaterare kan nu konfigureras för att använda proxy (med / utan verifiering) vid anslutning till Remote-servern. Den nya konfigurationen gäller mobila och vägg monterade nyckeluppdaterare och kan ställas in med hjälp av bulk operation att gälla för samtliga.

7. Väsentliga händelser för tillfälliga behörighetsgrupper
Händelser när en person förknippas / skiljas från en tillfällig behörighetsgrupp har lagts till nyckelns detaljerad information - händelsefliken.


8. Uppdatering av nyckel / cylinder namn efter import
Nyckel och cylinder namn kan nu uppdateras i import om namnet är null eller tom i CWM.


9. Möjlighet att begränsa nyckelrapporter att bara visa elektroniska cylindrar
Nyckelrapport-kvittot får ett alternativ för att definiera om mekaniska cylindrar ska ingå i rapporten.

10. Stöd för värdnamnskontroll genom Nyckeluppdaterare
CWM har förberetts för att stödja Nyckeluppdaterares och andra klienters kontroll av DNS värdnamn.

IP-adresser stöds inte längre, endast DNS-namn kan användas som Service-URL i Systeminställningar. Kontrollera Nyckeluppdaterarnas Online status vid byte, om IP-adress har använts tidigare. Kontakta ASSA Helpdesk vid frågor.

11. SHA-2 stöd och förnyelse för certifikat till Nyckeluppdaterare och Setup-nycklar
Automatisk certifikat förnyelse kommer att skapas för alla Nyckeluppdaterare i CWM , alla Nyckeluppdaterares certifikat kommer automatiskt ersättas med SHA-2-versioner utan behov av användarstörningar (för system utan DCS integration ska Nyckeluppdaterares certifikat förnyas manuellt).

Användare som fortfarande använder SHA-1 Setup-nyckel certifikat kommer att informeras om säkerheten och
sårbarheten och om rekommendationen att förnya certifikatet.

Ett varningsmeddelande har lagts till om en Nyckeluppdaterare fortfarande använder en SHA-1 certifikat; Detta meddelande innehåller ett datum när certifikatet automatiskt förnyas för SHA-2-versionen.

För SHA-2 certifikat har SHA-256-hash-versionen använts.

12. Ny flik i cylindergrupper som visar vilka nycklar som har tillgång
Cylindergruppen visar nu med en flik vilka nycklar som kan komma åt cylindergruppen.

13. Nya fält i Att-Göra-listan
Cylinderns placering och andra namn läggs till i Cylinder programmering och i Att-Göra-listan för Setup-nyckel och i e-postmeddelanden för Setup-nycklar.

 

För mer information om den kommande versionen, kontakta din ASSA representant.

Med vänlig hälsning
ASSA AB

 

2016-04-14

Uppdatering av inloggningscertifikat till SHA2 

Samtliga inloggnings-certifikat för CLIQ® Web Manager som används tillsammans med Setup-nycklar måste var krypterade med SHA2ASSA rekommenderar alla kunder att uppdaterar innan 30 Juli 2016.

Av säkerhetsskäl håller SHA1 signerade certifikat för närvarande på att fasas ut och ersättas med SHA2 certifikat. Migreringen till SHA 2 berör många platser och applikationer i hela världen. Därför har Microsoft och Mozilla satt en tidsfrist på ett par års övergång för att detta ska ske innan blockeringen av sådana certifikat införs i deras produkter som standard.

Webbläsaren kommer i framtiden inte tillåta inloggning med ett SHA1 certifikat.

Information om hur uppdateringen går till finns i ASSA Smart guides: Länk

Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

 

2016-02-08

Den 21/2 utförs underhållsarbete, Underhållet är schemalagt mellan kl. 12.00 - 13.00
Ingen nedtid är kopplat till underhållet men automatisk utloggning kan ske i CLIQ® Web Manager.Logga bara in i programmet igen om ni råkar ut för detta. 

 

2015-11-26

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u66 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. För den här versionen saknas stöd för Mozilla Firefox, vi rekommenderar inte kunder som nyttjar den Webbläsaren att uppdatera i nuläget. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/.

Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2015-10-29

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u65 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2015-09-23

Uppgradering av CLIQ Web Manager

Underhållet är schemalagt mellan kl. 13.00 - 21.00 och den förväntade nedtiden för systemen uppskattas vara cirka 1 timme. Under den tiden så är det inte möjligt att logga in i CLIQ Web Manager och genomföra administrativa arbeten, eller att uppdatera nycklar i nyckeluppdaterare (Remote PDs). I övrigt så fungerar systemet som normalt. 

Information utgår per mail till alla systemadministratörer.

Den rekommenderade Java-versionen är 8u60.


Nya funktioner i 5.2.2

1. Historisk nyckelinnehavare i händelseloggar
Händelseloggarna har utökats med den information som visar vem som var innehavare av en nyckel vid den tidpunkt då posten lagrades i arkivet. Funktionen appliceras på alla typer av händelseloggar, såsom sökresultat, rapporter, export och webbtjänster.

2.  Full kompatibilitet med SQL Server 2014
Helt kompatibel med den senaste SQL Server-databas har testats och verifierats. Den kan användas med CWM utan begränsningar i stället för den äldre versionen av SQL Server.

3. Uppgradera PD (Remote PD) firmware och Bootloader samtidigt
Det var tidigare omöjligt att utföra uppgradering av Remote PD firmware och Bootloader samtidigt, det går nu att utföra.

4. Logg-arkivets sidnumrering fungerar nu på IE8
Det fanns ett problem när man navigerar mellan olika sidor i Händelseloggarkivet med Internet Explorer 8.

5. Problem med Remote  PD 5.0 Firmware åtgärdat
Det fanns ett problem med Firmware uppgradering av användarnycklar med firmware version 12.3 eller senare tillsammans med Remote PD firmware version 5.0, detta är löst i Remote PD firmware version 5.0.1. Det här 5.0.1 firmwaret kommer att finnas tillgänglig i CWM automatiskt, kunden kan utfärda en uppdatering för alla sina Remote PD-enheter.

6. Övriga
När användaren skapar nya inloggningscertifikat sändes ett engångslösenord som ofta var alltför komplicerat, dessa kommer nu bara ha 8 siffror från 0 till 9 för att förenkla processen.

Efter uppgradering till CWM version 5.* kan servern skicka ut ett e-post med rubrik "New Master Key System” till kundens administratör Master C-Key (MCK) innehavare, så är fallet även för ett befintligt låssystem. Detta händer om MCK innehavaren för ett låssystem saknar e-postinställningar, men detta sker endast en gång per MKS.

 

 

2015-09-02

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u60 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2015-07-21

Stöd för Windows XP upphör med nästa version av CLIQ Web Manager 

Vi vill uppmärksamma alla användare på att stödet för CLIQ Web Manager på Windows XP med Internet Explorer 8 upphör med nästa version. Klienter med operativsystemet kommer inte längre att kunna logga in, för mer information om åtgärder kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2015-07-21

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u51 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2015-06-15

Felsökningsguide för inloggning i CLIQ Web Manager

Vi har uppdaterat felsökningsguiden för inloggning till CLIQ Web Manager. Guiden kan nås från rutan "Hjälp" på denna sida och via vårt kunskapscenter ASSA Smart guides. Klicka här för att gå till guiden: Länk


2015-05-07

Uppgradering av CLIQ Web Manager

Underhållet är schemalagt mellan kl. 13.00 - 21.00 och den förväntade nedtiden för systemen uppskattas vara cirka 1 timme. Under den tiden så är det inte möjligt att logga in i CLIQ Web Manager och genomföra administrativa arbeten, eller att uppdatera nycklar i nyckeluppdaterare (Remote PDs). I övrigt så fungerar systemet som normalt. 

Information utgår per mail till alla systemadministratörer.

Den rekommenderade Java-versionen är 8u45.


Nya funktioner i 5.0

 1.   Radera gamla händelseloggar

 Det är nu möjligt att konfigurera CLIQ Web Manager att automatiskt radera händelseloggar som är äldre än en specificerad tidsperiod. Denna tid konfigureras i systeminställningarna


 2.   Radera personer permanent

 Det är nu möjligt att konfigurera alternativ för databasens beteende när personer raderars. CLIQ Web Manager kan antingen markera personer som raderade eller radera personer permanent


3.   Utökad information som visas för Nyckeluppdaterare (Remote PD)

 Följande information har lagts till i den detaljerade vyn för Remote PDs:

 -    MAC-adress

-    Senast anslutning (för Vägg/Vandal PD)

-    Senast kända IP-adress

 

4.   Planerad plats-fältet för cylindrar redigerbart

 Det är nu möjligt att redigera "Planerad plats" fältet för cylindrar i CLIQ Web Manager. Namnet på fältet har också ändras från "Planerad plats" till "Placering.


 5.   Konfigurering av flera Nyckeluppdaterare (Remote PD) samtidigt

 Det är nu möjligt att synkronisera Nyckeluppdaterare automatiskt med konfigurationsändringar gjorda i CLIQ Web Manager. Detta kommer att ge en bättre överblick över Nyckeluppdaterares status och ett bättre arbetsflöde


 6.   Tillfälliga accessgrupper

 Det är nu möjligt att använda tillfälliga accessgrupper för att ge nycklar behörighet till cylindrar under ett förbestämt tidsintervall. Med denna funktion är det möjligt att ha en nyckel som är aktiv under en längre tid med en specifik behörighet, och samtidigt ha temporära behörigheter på samma nyckel som är giltiga under en kortare tid. Det finns inget behov att manuellt uppdatera eller ta bort behörigheterna på nyckeln, till exempel om en person ska arbeta temporärt i en byggnad.


 7.   Import av uppdaterad cylinderinformation

 Det är nu möjligt att uppdatera viss cylinderinformation genom att importera en CSV-fil med den nya informationen. Fälten som kan uppdateras är: cylinderns namn, cylinderns andra namn, cylinderns lagerstatus och cylinderns placering.


 8.   Systemintegration med webbtjänst-funktionalitet

 De webbtjänster som används för systemintegration har uppdaterats med följande funktioner:

-    Uppdatera cylinderinformation

-    Få information om cylinderns behörighetslista för nycklar

-    Få lista med nycklar som har behörighet till en cylinder

-    Få accessprofiler som har behörighet till en specifik cylinder

-    Få administratörshändelser för en domän under ett angivet tidsintervall

-    Få händelseloggar under ett angivet tidsintervall

-    Stöd för cylindergrupper.

 

9.   Ändra konfiguration för flera Nyckeluppdaterare (Remote PD)

 Det är nu möjligt att uppdatera inställningarna för flera Nyckeluppdaterare samtidigt i en operation från listan över Nyckeluppdaterare


 10.            Återkalla certifikat

 Det är nu möjligt att återkalla certifikat för Setup-nycklar och Remote PDs från CLIQ Web Manager. Ett återkallat certifikat kan inte längre användas för att autentisera med CLIQ Web Manager. För Setup-nycklar är det möjligt att lista alla utfärdade certifikat för den nyckeln. 


 11.            Domäner för personer och nycklar

 Domän-funktionalitet som tidigare bara använts för cylindrar och accessprofiler, har nu utökats till att omfatta även personer och nycklar.

 12.            CSV-export för Setup-nycklar och Nyckeluppdaterare

 Det är nu möjligt att exportera Setup-nyckel och Remote PD data till en CSV-fil från respektive lista.  


13.            Spårbarhet av behörighetsändringar

 Det är nu möjligt att spåra ändringar av individuella behörigheter för en nyckel under fliken ”Händelser”.


14.            Ta bort alla behörigheter till en cylinder

 Det är nu möjligt att ta bort all behörighet för nycklar till en cylinder, vilket förenklar arbetet när en cylinder ska returneras eller användas för ett nytt ändamål.


15.            Tillstånd för nyckelgiltighet, nyckelscheman och schemamallar

 Det är nu möjligt att ställa in administratörens tillstånd enskilt för att: redigera giltighet för nycklar, nyckelscheman och redigera schema- mallar


16.            Förbättringar av sökning för Nyckeluppdaterare (Remote PD)

 Det är nu möjligt att söka efter Nyckeluppdaterare på märkning, onlinestatus, tagg och PD-typ. 

 

2015-05-01

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u45 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

 

2015-03-30

Rekommenderad version av Java 

Java-version 8u40 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Versionen finns i vårt Nedladdningscenter. Vid frågor kontakta din produktspecialist eller ASSA Helpdesk.

 

2014-11-06

Ny version av Java 

Java-version 7.71 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, vid osäkerheter går det att verifiera Java versionen här: https://www.java.com/verify/. Tidigare java- versioner kan ge problem med att logga in i CLIQ Web Manager.

 

2014-10-21

Uppgradering av CLIQ Web Manager

Underhållet är schemalagt mellan kl. 13.00 - 17.00.
En lista på nya och förbättrade funktioner är listade nedan:

1. Stöd för licenser och modulbaserad mjukvara

2. Förbättrad prestanda

3. Redigera giltighet för flera nycklar samtidigt

4. Förbättringar kring hur validering aktiveras och visas

5. Förbättringar av behörighetsfilter i nyckellistan

6. Importera utrymme- information på cylindrar från Security Master

7. Förbättringar för att hantera stora behörighetslistor i nycklar

8. Möjlighet att avaktivera e-postmeddelande efter nyckeluppdatering

9. Ändra cylindergrupp för flera cylindrar samtidigt

10. Flytta accessprofiler till en annan domän

11. Nya funktioner för Web Service integration

För mer information se tekniskt utskick om uppgraderingen.

 

2014-05-29

Ny version av Java

Java-version 7.55 är släppt och vi rekommenderar att ni uppdaterar till denna version. I många fall kommer ni automatiskt att bli ombedd att uppgradera, men sker inte detta kan ni göra det manuellt här: www.java.com. Tidigare java- versioner kan ge problem med att logga in i CLIQ Web Manager.

 

2014-04-10

CLIQ Web Manager säkerhet

ASSA ABLOY CLIQ Web Manager påverkas inte av säkerhetsbuggen i OpenSSL (heartbleed) Som ni kanske har hört eller sett i media, har en allvarlig säkerhetsbugg upptäckts i OpenSSL. Vi har bekräftat att detta inte påverkar säkerheten i ASSA ABLOYs CLIQ Web Manager.

 

Nytt Datacenter för CLIQ Web Manager

ASSA AB kommer att flytta CLIQ Web Managers datacenter - för närvarande placerat hos Volvo IT (VIT) i Sverige - till Wipro i Tyskland.

CLIQ Web Manager Software as a Service tjänsten:

CLIQ Web Manager (CWM) Software as a Service (SaaS) lösning kommer att migreras till Wipro. Flytten kommer att ske under 2017 med början i februari.

Wipro Ltd är ett globalt IT-företag med 170 000+ anställda och kunder i 175+ länder spridda över sex kontinenter.

Det här datacenterprojektet kommer att ge stora fördelar för tjänsten, bland annat ökad säkerhet, tillförlitlighet och prestanda för CLIQ Web Manager applikationen. En annan fördel är högre flexibilitet, isolering och redundans.

Datacenterflytt:

På den faktiska flyttdagen är det nödvändigt att uppdatera DNS-posterna som används för att peka på de nya offentliga IP-adresserna. Det här utförs av ett internationellt DNS register som sköter webtrafiken för internet.
Den längsta fördröjning innan CLIQ Web Manager återigen kommer att vara fullt tillgänglig för kunder kommer att bero på DNS-servrarnas tid för att sända de uppdaterade DNS-posterna. Beroende på var i världen du som kund finns kan detta ta från mellan några timmar upp till 24 timmar.

Påverkan på låssystemet:

• Under den tid som DNS servern uppdateras så går det ej att logga in och administrera.
• Nyckeluppdateringsenheter fungerar endast i Offline-läge med valdering.
• Nycklar och cylindrar fungerar normalt.


Om du behöver mer information, kontakta:

CLIQ Teknisksupport            +46 0771-640 640

Technicalsupport.Cylindersoftware@assaabloy.com

 

 

Erik Johnsson
Produktchef PE Cylinder
ASSA AB