Säkerhetslösningar för energibranschen och vattendistributörer

Branscherna har höga säkerhetskrav och ofta är verksamheten spridd över ett vidsträckt geografiskt område. Det kräver en smart säkerhetslösning.

Energibranchens- och vattendistributörernas anläggningar ligger ofta på platser en bit från vanlig bebyggelse och utsättts ofta för extrema yttre förhållanden. De har kanske ett stort personalflöde med många olika typer av behörigheter som ska hanteras.

Om kommunikation och strömförsörjning till en byggnad blir ett problem kan en säkerhetslösning från ASSA ändå ge personer en elektronisk behörighet genom en kodbärare.

Beroende på hur du komponerar din säkerhetslösning kan du välja nycklar eller passerkort som kodbärare. En fördel med elektromekaniska nycklar är att de kan integreras i ett mekaniskt låssystem och appliceras på portabla objekt som behöver säkras (skåp, väskor, vagnar etc).

Tillsammans väljer vi den säkerhetslösning och de produkter som passar dina behov och skapar en hållbar dörrlösning. 

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.