Säkerhetslösningar sjukhus och vårdinrättningar

I en vårdmiljö är det viktigt att behörigheter kan begränsas i tid och rum. Med ASSAs lås- och säkerhetslösningar får du rätt säkerhet på rätt plats.

Inom vårdsektorn finns allt från stora universitetssjukhus med akutmottagning och ambulansintag till vårdcentraler, vaccinationsmottagningar och hälsocentraler. Öppenhet, tillgänglighet, säkerhet och en ren miljö mycket centrala faktorer.

Alla dörrar har olika säkerhetskrav

Huvudentréer, nödutgångar, kirurgiska enheter, patientrum och apotek har alla olika krav. Med ASSAs produkter kan du kombinera mekanik, elektromekanik och automatik med passersystem, både online och offline. 

Med automatik klarar huvudentrén på ett sjukhus en hög genomströmning av människor. Samtidigt regleras temperaturen, det blir handikappvänligt och utrymning vid en nödsituation underlättas.

Automatiska dörrar och antimikrobiell yta på dörrhandtag

I kirurgiska enheter underlättar automatiska dörrar med sensorer eller armbågskontakter att mikrober inte sprids. I ett patientrum kan dörrhandtagen få antimikrobiell behandling för att begränsa spridning av vanliga sjukhusbakterier.

Avancerat stöldskydd på apoteken

På ett apotek med receptbelagda läkemedel och farliga ämnen krävs en kombination av avancerat stöldskydd och restriktiv passerkontroll. För nödutgångar krävs intelligenta panikbeslag. ASSA hjälper till med allt detta.

När du väjer en säkerhetslösning från oss får du en hållbar systemlösning för framtiden.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.