Säkerhetslösningar för kommunal verksamhet

Säkerhetsarbetet i kommunen omfattar mycket. Målsättningen är att ge alla som bor, besöker eller arbetar inom kommunen trygghet. Det handlar både om personsäkerhet och offentliga anläggningar, likväl som skydd vid extraordinära händelser.

Med ett stort antal anläggningar som dessutom är spridda geografiskt ställs man inför en del problem. Ett av dem är att administrera tillträdet till lokalerna. Dessutom används dessa ofta för vidare verksamhet än tidigare. 

De flesta kommuner upplever också ökande skadegörelse, inbrott och anlagda bränder i sina anläggningar. Ofta små incidenter som kostar stora resurser både i pengar och insatser från räddningstjänsten.

Säkerhetsarbetet är ofta ett brottsförebyggande arbete och syftar till att skapa både personsäkerhet och egendomsskydd. Att utarbeta underlag och åtgärder för olika nämnder ingår naturligtvis. Att medverka vid val av lås, utrymning, larm och bevakningsfunktioner är också en del av arbetet.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.