Kompromisslös säkerhet med CLIQ® Remote på Svenska Mässan

/global/scaled/5472x2381x0x771x1000x435/Other-assa-se-losningar-referenser-bilder-2015 03 05 - Gothia Towers 0023.jpg

Säkert, men ändå lätt att använda och administrera. Det var grundkraven när Svenska Mässan i Göteborg valde låslösning för hotellet Gothia Towers tekniska utrymmen med verksamhetskritisk och dyrbar utrustning.

– Efter att ha gått igenom offerterna valde vi CLIQ® Remote, berättar Peter Mogren, säkerhetstekniker på Svenska Mässan. Det är ett säkert och flexibelt system som vi i nuläget använder i våra tekniska utrymmen. Då är vi inte enbart beroende av nycklar som lätt kan tappas bort. Upphandlingen av CLIQ® Remote var ett viktigt tillägg från oss till den upphandling byggentreprenö- ren Peab gjorde inom ramen för partneringavtalet med Svenska Mässan för tornprojekten (se separat artikel). NOKAS i Göteborg har installerat låssystemen och ASSA har projekterat.

Mekanik och elektronik i förening

CLIQ® Remote förenar fördelarna med passersystem och mekaniska nyckelsystem. Det gör systemet lämpligt för till exempel verksamheter med geografisk spridning. Med CLIQ® Remote är det möjligt att ge en person, oavsett var den befinner sig i världen, behörighet till en fastighet på distans eller att ta bort behörigheten. Dessutom går det att bestämma när på dygnet en utdelad nyckel ska börja och sluta fungera samt i vilka dörrar nyckeln får användas. Användarna kan enkelt uppdatera nycklarna via strategiskt utplacerade nyckeluppdaterare.

Ladda ner kundlösningen som PDF-fil här.