Säkerhetslösningar för universitet och högskolor

ASSAs lås och dörrlösningar skapar säkerhet och trygghet i byggnader som används för utbildning, skolverksamhet och förskolor.

I byggnader som används för utbildning som universitet, högskolor rör sig många människor. Det är viktigt att erbjuda en trygg och säker miljö för elever, lärare och personal.

Lokalerna ska vara skyddade mot inbrott, stöld, skadegörelse och brand. Samtidigt skiljer sig kraven på tillgänglighet och rörlighet; stor på ett universitet och mindre på andra utbildningsenheter. 

Även om öppenhet och tillgänglighet är mycket centralt måste behörighet kunna begränsas i tid och rum. ASSAs säkerhetslösningar gör det möjligt att skapa en bra tillträdeskontroll.

Låsprodukter och projekteringshjälp

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge vid projektering av en dörrlösning. I Produkter kan du hitta alla våra produkter indelat efter produkttyp.