Passersystem som kombinerar ARX och SMARTair på Blekinge Tekniska Högskola

/global/scaled/1860x810x0x397x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-blekingehogskola-1.jpg

Över 8 000 studenter och runt 600 anställda på Blekinge Tekniska Högskola kommer in där de ska med hjälp av ASSAs passersystem ARX och SMARTair.

Blekinge Tekniska Högskola har profilerat sig som en otraditionell högskola, där tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling står i fokus. Högskolan hyr sina lokaler av det kommunala fastighetsbolaget och intendenten Roland Westerberg ansvarar för lås, el och städning.

Passersystem med ASSA ARX för skalskydd och studenter

ASSAs passersystem ARX används i entréer, undervisningssalar, laboratoriesalar och andra utrymmen som studenter har tillträde till.

I ARX kan högskolan distribuera behörigheter så att exempelvis en sjuksköterskestudent kommer in i sin laboratoriesal under hela sin studietid medan en teknikstudent får tillträde till en annan sal under en begränsad period.

I bakre personalutrymmen används ASSA SMARTair

Till personalutrymmena däremot används SMARTair och dit har bara anställda tillträde.

– Fördelen med offline-läsarna SMARTair, är den kostnadseffektiva installationen. Ingen kabeldragning krävs och inga ingrepp i dörren. Passersystemet administreras via internet och samordnas på BTH med ARX, säger Roland Westerberg.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om vårt produkterbjudande.