ASSA säkrar engelska skolor – även miljömässigt

/global/scaled/4256x1848x0x551x1000x435/Other-ASSA-SE-losningar-referenser-bilder-ref-wolver.jpg

Två skolor i Wolverhampton, mitt i England, blev först ut att certifieras som energieffektiva passivhus i landet. Här används ett huvudnyckelsystem från ASSA och SMARTair.

Målet med passivhusstandarden är att uppnå en dramatisk sänkning av en byggnads värme- och kylbehov och samtidigt upprätthålla en hög komfort när det gäller inomhusklimat.

Huvudnyckelsystem kombinerat med SMARTair passersystem

ASSAs huvudnyckelsystem ger hög säkerhet utan att begränsa rörelsefriheten, medan passersystemet SMARTair säkrar områden med hög nyttjandegrad, som gemensamma utrymmen och klassrum.

Lärare och övrig personal har en personlig nyckel eller nyckelbricka. Det innebär att de bara har tillträde till de områden som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. På så sätt skyddar man teknisk utrustning och känslig information.

Passersystemet bidrar till byggnadens miljökrav

Denna typ av passerkontroll ger dessutom en hög isoleringsnivå, vilket bidrar till att uppfylla byggnadens miljökrav.

Skolorna ligger i hjärtat av den brittiska låsindustrin, alldeles i närheten av ASSAs anläggning och därför var lokala inköp naturliga ur miljösynpunkt.

Med i valet av leverantör fanns även faktorer som förståelse för specifika behov i skolbyggnader och att ASSA kunde leverera i enlighet med Wolverhampton kommuns strikta krav på att skolorna inte fick kosta mer än en genomsnittlig skolbyggnad. 

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om vårt produkterbjudande.