Karolinska löser säkerhetsproblem med hjälp av ASSA

/global/scaled/2717x1182x0x316x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-karolinska-1.jpg

Om det börjar brinna ska det vara lätt att utrymma ett sjukhus. Men samtidigt får inte utrymningsvägarna bli svaga punkter i tillträdesskyddet.

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, är ett av Europas största sjukhus med anläggningar i Solna och Huddinge. Sjukhusen slogs samman 2004 och erbjuder i dag drygt 1700 vårdplatser.

Om det börjar brinna ska det vara lätt att utrymma ett sjukhus. Men samtidigt får inte utrymningsvägarna bli svaga punkter i tillträdesskyddet. Sjukhuset har hittat en lösning där tillträdesskyddet säkras samtidigt som möjligheten att snabbt utrymma - och återinrymma bibehålls.

Nödutrymning och säkerhet på ett användarvänligt vis

– Att skapa en användarvänlig dörrmiljö för nödutrymning och återinrymning har varit en stor utmaning för säkerhetsavdelningen, säger Christer Matonog, brandsäkerhetssamordnare på Karolinska Universitetssjukhusets säkerhetsavdelning.

I sökandet på olika tekniska lösningar föll valet slutligen på Abloy ellås 580 med splitspindelfunktion, som kompletteras med ett nödutrymningsbehör för att stå emot belastning i en nödsituation.

Nödutrymningslösningen införs nu på bred front på sjukhuset. Det handlar om hundratals dörrar. I alla byggnadsprojekt ska det projekteras för denna lösning för utrymningsvägar.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om vårt produkterbjudande.