Passersystemet ASSA ARX säkrar malmfälten i norr

/global/scaled/1864x813x0x311x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-lkab-1.jpg

ASSAs passersystem ARX säkerställer att endast behörig personal vistas på LKABs anläggningar på Malmfälten i norr.

En vanlig vardag räknar LKAB i Malmberget med drygt 1000 fordonspassager och över 2 000 personer som passerar genom rotationsgrinden in till området. När produktionen stänger för reparations- och underhållsarbeten arbetar 850 extra entreprenörer. För att säkerställa passager i området har LKAB valt ASSAs passersystem ARX.

– Bara behörig personal som är säkerhetsutbildad och har tillstånd får vistas på området. Vi måste veta vilka som befinner sig här vid en eventuell händelse, säger Ronnie Hansson, sektionschef på PIB.

Brandskydd, besiktning och bevakning integreras

Vid en av infarterna till anläggningen i Kiruna fotograferas även fordonens registreringsskyltar i en funktion som integreras med passersystemet ARX.

Totalt är 17 000 passerkort i funktion. En anställd med arbetsplats i gruvan har både ett passerkort och en tagg, medan den med arbetsuppgifter ovan jord klarar sig med passerkortet.

Passerkortet fungerar också som id-kort och med hjälp av det kan en anställd identifieras vid en eventuell olycka. 

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om vårt produkterbjudande.