Kaknästornet

/global/scaled/3054x1331x697x0x1000x435/Other-ASSA-SE-Losningar-Referenser-Bilder-ref-kaknastornet-1.jpg

Kaknästornet är navet för samtliga Sveriges radio- och TV-utsändningar. Säkerheten är av avgörande betydelse för Teracom som äger och driver det svenska marknätet för radio och TV.

Sändningarna ska fungera vad som än händer - särskilt vid nationella kriser. I Kaknästornet, samt i flera av Teracoms andra anläggningar, har man valt passersystemet ARX från ASSA samt ASSA Combi 5800 och ASSA dörrstängare.

Passersystemet ARX förenklar arbetet i Kaknästornet

Maria Sunnegårdh är säkerhetssamordnare på Teracom med ansvar för den fysiska säkerheten i Kaknästornet. Larm, kameror och inpasseringar är hennes specialitet:

Det nya tillträdessystemet gör arbetet mycket enklare. Tidigare hade vi tre olika nyckelsystem, nu blir det ett i hela landet. Det gör det lättare för servicetekniker och entreprenörer att arbeta över hela landet. De kommer in överallt.

– Men vi får också en större säkerhet. Vi kan sätta till- och fråndatum, till och med klockslag, på enskilda nycklar. Lämnar någon inte tillbaka sin nyckel kan vi bara ställa av den, säger hon.

Vill du veta mer om hur ASSA passar dina säkerhetsbehov?

På våra sidor Arkitekt & projektering berättar vi vilket stöd och hjälp vi kan ge i projektering av en dörrlösning. I sidorna För företaget finns det mesta du behöver veta om vårt produkterbjudande.