ASSAs ledningsgrupp

ASSA utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för en driftssäker och hållbar dörrmiljö. Här presenteras medlemmarna i vår ledningsgrupp.

Peter Kazinczy, VD

Peter Kazinczy är VD på ASSA AB

Ulf Sjölund, Operations Manager

Ulf Sjölund är Operations Manager på ASSA AB

Daniel Öhlander, kommunikations- och marknadschef

Daniel Öhlander är kommunikations- och marknadschef på ASSA AB

Lena Anglenius Ekonomichef

Lena Anglenius är Ekonomichef på ASSA AB

Ulf Johansson, Produktdirektör

Ulf Johansson är Produktdirektör på ASSA AB

Matti Kuismin, Affärsenhetschef ARX

Matti Kuismin är Affärsenhetschef ASSA ARX på ASSA AB

Mikael Nylander, Quality Manager

Mikael Nylander är Quality Manager på ASSA AB

Torbjörn Andrén, Säljchef Projektering/Region Syd

Torbjörn Andrén, Säljchef Projektering/Region Syd på ASSA AB

Jörgen Irenmark, Säljchef Butik/Region Norr

Jörgen Irenmark är Säljchef Butik/Region Norr på ASSA AB

Peter Kazinczy, Säljchef Segment/Region Mitt

Peter Kazinczy är Säljchef Segment/Region Mitt på ASSA AB

Thord Avodin, Säljchef affärspartner

Thord Avodin är Säljchef affärspartner på ASSA AB

Sofia Ritzvi, Personalchef

Sofia Ritzvi är Personalchef på ASSA AB

Ulrika Selendy, Exportchef

Ulrika Selendy är Exportchef på ASSA AB